Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst. Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. De emotie ontstaat als het welzijn van een persoon direct wordt bedreigd, maar ook als een persoon een situatie als bedreigend ervaart. Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend, soms zelfs levenslang. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis. Sommige van deze aandoeningen worden fobie genoemd.

Angsten en fobieën beginnen over het algemeen in een vroeg stadium en kunnen zich om verschillende redenen voordoen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een kind een fobie bij een volwassene observeert en overneemt. Bijvoorbeeld spinnenfobie, wanneer een van de ouders hier heftig op reageert dan is de kans groot dat een kind dat gedrag gaat kopiëren. Ook traumatische gebeurtenissen en de balans van bepaalde chemicaliën in de hersenen spelen een rol. Door middel van hypnose kunnen we in het onderbewustzijn op zoek gaan naar de oorzaak van jouw specifieke angst of fobie en vervolgens tot een oplossing komen.

Hypnose kan een waardevol middel zijn om blijvend fobieën en angsten te behandelen. Waar in veel
andere therapieën wordt gewerkt met blootstelling aan de bron van de angst, kiezen we met hypnose voor een andere route. Een route die minder stressvol is voor de cliënt, maar tegelijkertijd in veel gevallen ook effectiever is én sneller tot resultaat leidt. Door middel van hypnose identificeren we de onderliggende oorzaak van de angst of fobie en werken we met het onderbewustzijn om dit probleem op te lossen. Ook nemen we schadelijke, negatieve gedragspatronen en vervangen we deze door gedragspatronen die je in staat stellen om de bron van je angsten op een kalme, positieve en constructieve manier onder ogen te komen. Fobieën, angstaanvallen en onredelijke angsten zijn per definitie bijzonder geschikt voor deze wijze van behandeling. Ze zijn immers niet geworteld in een objectieve realiteit, maar puur een gevolg van een onderbewustzijn dat met onverwerkte zaken of destructieve gedachtenpatronen worstelt.

Herken je jezelf in bovenstaande? Dan is hypnose een bewezen effectieve behandelmethode. Een behandelmethode die bovendien snel resultaat oplevert: In veel gevallen merken cliënten na een enkele behandeling al een significante verbetering. Je zult zekerder door het leven gaan, wat op alle vlakken voor een toename in levensgenot zorgt.